خوش امدید

در این قسمت می توانید فرمول های انتگرال گیری را دانلود بفرمایید

با تشکر از استاد رحمانیان

فرستادن دیدگاه